Holoubkov

Areál neumožňuje online platby předem za vytvořené rezervace.
Pro rezervaci celého vleku na jednu hodinu rezervujte 4 místa. Systém automaticky přepočítá nejvýhodnější cenu. Optimální kapacita vleku jsou 4 osoby a opravňuje kupujícího (držitele poukazu), určit osoby, které vlek mouhou využívat a provozovatel neumožní jiným osobám využít zařízení. Nebo zvolte menší počet míst a dejte tak možnost, aby se k Vám připojil někdo další a využil volné kapacity vleku.

Výběr vleku

Výběr termínů rezervací

Přehled vybraných rezervací

Rezervovat termín online je možné minimálně 45 minut před jeho začátkem. Stornovat rezervované termíny či upravovat počet rezervovaných míst lze minimálně 120 minut před začátkem. Chcete-li termín rezervovat méně než 45 minut před začátkem nebo zrušit či upravit méně než 120 minut před začátkem, ověřte tuto možnost telefonicky na čísle .